Tuesday, 29 December 2015

தமிழக மாநகராட்சிகள்

தமிழ்நாட்டில் அதிகமான மக்கள் தொகையுடன் மிக அதிக வருவாயுடைய ஊர்களை மாநகராட்சிகளாகப் பிரித்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 12 மாநகராட்சிகள் இருக்கின்றன. இந்த மாநகராட்சிகளுக்கு அதன் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப வார்டுகள் பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்த வார்டுகளில் வாக்காளர்களாக உள்ள மக்களால் மாநகராட்சி மன்றத்திற்கு உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். இந்த மாநகராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாக இருக்கிறது. இந்த மாமன்ற உறுப்பினர்களில் இருந்து ஒருவர் மாமன்றத் தலைவராகவும், ஒருவர் மாமன்றத் துணைத் தலைவராகவும் தேர்வு செய்யப்படுகின்றார். மாநகராட்சியின் உறுப்பினர்களைக் கொண்டு நடத்தப்படும் மாநகராட்சி மன்றக் கூட்டங்களில் பெரும்பான்மையான உறுப்பினர்களைக் கொண்டு நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்களின்படி மாநகராட்சி ஆணையாளர் அந்தப் பணிகளை தனக்கு கீழுள்ள அலுவலர் மற்றும் ஊழியர்களைக் கொண்டு செயல்படுத்துகிறார். இந்த உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு அரசியல் கட்சி சார்பாக போட்டியிட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் தற்போதைய நிலவரப்படி 12 மாநகராட்சிகள் உள்ளன.
தரம்மாநகர்மக்கள்தொகை
கணக்கெடுப்பு
2010
மாநகராட்சி
ஆக்கப்பட்ட
ஆண்டு
1.சென்னை மாநகராட்சி8,696,0101688
2.மதுரை மாநகராட்சி1,462,4201971
3.கோவை மாநகராட்சி
(கோயம்புத்தூர்)
2,151,4661981
4.திருச்சி மாநகராட்சி
(திருச்சிராப்பள்ளி)
1,021,7171994
5.சேலம் மாநகராட்சி795,3881994
6.நெல்லை மாநகராட்சி
(திருநெல்வேலி)
474,8381994
7.திருப்பூர் மாநகராட்சி466,9982008
8.ஈரோடு மாநகராட்சி444,7822008
9.வேலூர் மாநகராட்சி421,3272008
10.தூத்துக்குடி மாநகராட்சி356,0942008
11.திண்டுக்கல் மாநகராட்சி2014
12..தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி2014
COMMON EXAMINATION-2015 FOR CUDDALORE DISTRICT TIME TABLE
SECOND TERM SUMMATIVE ASSESMENT TEST FOR STANDARD: 6 TO 8

          TIME: 10.00 AM TO 12.00 PM (FOR 6 AND 8)
          TIME: 02.00 PM TO 04.00 PM (FOR 7)

DATE
DAY
SUBJECT
18.01.2016
Monday
Tamil
20.01.2016
Wednesday
English
22.01.2016
Friday
Maths
25.01.2016
Monday
Science
27.01.2016
Wednesday
Social Science

SECOND TERM SUMMATIVE ASSESMENT TEST FOR STANDARD 9
                                TIME: 02.00 PM TO 04.00 PM


DATE
DAY
SUBJECT
11.01.2016
Monday
Tamil-I
13.01.2016
Wednesday
Tamil-II
18.01.2016
Monday
English-I
20.01.2016
Wednesday
English-II
22.01.2016
Friday
Maths
23.01.2016
Saturday
Physical Education
25.01.2016
Monday
Science
27.01.2016
Wednesday
Social Science

Sunday, 27 December 2015

கடலூர், முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அவர்களின்  அலுவலக 
அவசர செய்தி:

அனைத்து அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறைகளை பராமரித்தலுக்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளது. இது குறித்த விரிவான விவரங்கள் இன்றைய (27.12.2015)  முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அவர்களின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தயவு செய்து முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அவர்களின் இணையதளத்தில் ஆன்-லைன் மூலம் தங்களின் பள்ளி விவரங்களை உடன் பதிவு செய்திட அனைத்து தலைமை ஆசிரியர்களும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றார்கள்.


Saturday, 26 December 2015

பத்தாம் வகுப்பு: வென் படங்கள் வரைவது எப்படி?
வீடியோ பாடம் (ஆசிரியர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும்)


Visalini- The Wonder Girl !!

 Born to a Tamil family in down south in India,  K.Visalini was a wonder child at all times. Visalini was born on 23rd May, 2000 under crucial conditions. She was a weak baby and was in incubator for 10 long days and was also a child with tongue tie. Majority of doctors had given up stating that Visalini will never speak in her life which made her parents depressed and disheartened. After similar feedback from numerous doctors, Visalini’s parents had given up hope until they met Dr. V.T. Rajesh who suggested her mother to give up her job to help the child i.e. by talking to her for 20 hours every day.  He quoted to her mother “Talk to your child and the world will talk about her” and this theory did create wonders for Visalini. After 7.5 months of continuous efforts of her mother, baby Visalini finally spoke her first word on 16th February, 2001 and stunned everyone who once said there was no future for this child. She began to speak at the age of 9 months and by the time she was one year old, she recited slokas at local temples, astonishing   everyone around.


Her mother used to teach her a lot of things in Tamil which completely shaped her mind and sharpened her retaining capabilities. At the age of 2 ½ years, she was way more intelligent and confident than any other child and was brilliant enough to deliver her first stage program at her home town.  Nearly 1000 people were present in the program who kept on asking general knowledge questions to her and back to back she answered them all. Her mother was overwhelmed at her daughter’s ability of retaining things and answering questions quickly and at ease.

Dr. V.T. Rajesh suggested Visalini to take an IQ Test so that her extra ordinary mental ability and growth could be known. She took the IQ Test 5 times which were done by different doctors every time, so as to be sure about the results. Surprisingly, all the doctors had given the same result i.e. An IQ of 225. Her rapid growth and mind development enhanced her learning ability to an extent that she has been completing two classes in a year ever since her schooling has started. Her amazing capability of grasping things and rapid speed of learning the course wasn’t accepted by the school authorities who vehemently asked her to change four schools in a year. At the age of 9 years, she had completed the Chemistry Syllabus meant for                       12th standard students. Her shocking mind growth was well understood and appreciated by authorities of IIPE Laxmi Raman Matriculation Higher Sec. School, Tamil Nadu, allowing her to complete her studies at her own pace.

On December 28, 2010 the Chancellor of Kalasalingam University, Tamil Nadu Mr. Sri Daran along with Vice-Chancellor Mr. Radha Krishna introduced her to the world of Networking, asking her parents to get their girl well trained in the CCNA track of Networking. After completing her CCNA training successfully, she came back to the Kalasalingam University where she was given a standing ovation along with a big round of applause by the board of  directors for being the youngest CCNA ever. A queen like response by the board of directors of the Kalasalingam University boosted her moral and made  her more focused towards achieving her goals one after another. Her popularity was so widespread that her mail box flooded after completion of her CCNA course. Well known people from countries like U.S.A, Canada, U.K., Europe, etc. congratulated her on being the youngest CCNA ever.  The accidental training in CCNA made Networking as her chosen career path. After this remarkable achievement/experience, Visalini kept on soaring high and completed OCJP (Oracle Certified Java Professional), Microsoft Certified Professional (MCP), CCNA Security, CCSA, etc.

After completing CCNA, CCNA Security and related courses, CCIE began to take up her interest. She thoroughly searched about the course and its scope  worldwide, deciding to take up the course seriously and study it in detail. She did a detailed research about the various institutes that had been offering  the desired course including the fee structure and other facilities provided. She couldn’t find any other institute apart from Network Bulls which was genuinely offering world class lab infrastructure along with Biggest Cisco Labs in Asia. Unfortunately, Visalini’s mother objected and didn’t approve of  her decision of leaving her home town and going to some other city for pursuing her dreams. Consequently, she joined an institute in Chennai for studying the variables of the CCIE Course but couldn’t get a satisfactory training in terms of subject knowledge and practical exposure despite the exorbitant fees paid.

This little wonder has given numerous seminars on Networking to the students of 25 engineering colleges in Tamil Nadu and holds the honor of being the                                     youngest Chief Guest ever of seven different International Conferences held in different cities of India. Adding to her gradient achievements, she was  honored by HCL Technologies with “The Pride of India” award in 2012 and also was honored as “Pride of Tirunelveli Corporation” given by the Mayor of Tirunelveli District. Furthermore  on September 8th, 2012 Visalini got a life time experience as she was invited by Indian Overseas Bank for delivering   a seminar to the IT professionals headed by the General Manager (IT) where she gave two hours lecture on “Concept of Networking & Cloud Computing”. The General Secretary of Indian Overseas Bank Officers’ Association and the then Director on board of IOB,  Mr. Ananda Kumar was so impressed by Visalini’s IQ  that he decided to help her in all possible ways to expand her knowledge to new horizons. He was the man who guided Visalini to get trained at Network Bulls and ensured that all her needs were well taken care of.

With full support of IOB Officers’ Association, Visalini joined Network Bulls with full enthusiasm and vigor, making her way towards the field of CCIE R&S. According to her experience, Network Bulls is the place to be when it comes to Networking. The claim of having Asia’s  Biggest Labs is completely true, the 24x7 Lab access, the infrastructure of classrooms and labs, the expertise of trainers and subject matter experts, the efforts of trainers and attention  to individual students, highly affordable fee structure makes NB, the only place for her. On 10TH February, 2014, she cleared her CCIE R&S Written Exam with  score of 958/1000 and now is efficiently preparing for her CCIE R&S Lab Exam. Network Bulls and its team have always supported and helped her to adjust in the new environment which proportionately has elevated her towards success and achievement. She wishes to be at NB as long as possible so as to get full support to clinch her thirst for further knowledge to scale up in her career.  Network Bulls is one of the platforms for Visalini to achieve many more Milestones in her life.

She not only aspires to become the youngest CCIE ever in the history of India and abroad but also wishes to be the CEO of her own company where she can bring Networking to greater heights. Further she wants to successfully complete all the seven tracks of CCIE course i.e. CCIE R&S, CCIE Security, CCIE Voice, CCIE Data Centre, CCIE Service Provider, CCIE Wireless ,etc.


To know about her journey at Network Bulls, Please click on the following link:  
EDUCATIONAL ALERT: MOST URGENT

CEO,CUDDALORE ANNOUNCEMENT TO ALL TYPE OF SCHOOL HEADMASTERS

mid¤J  tif ca®ãiy / nkšãiy¥ gŸë jiyikahÁça®fŸ ftd¤Â‰F:

flYh® k‰W« éU¤jhry« fšé kht£l¤Âš cŸs 281 muR/ muR ãÂÍjé
bgW« ca®ãiy / nkšãiy¥ gŸëfS¡F mfu tçir¥go tçir v©fŸÏiz¥Ãš
f©LŸsthW xJ¡f¥g£LŸsJ.  vdnt  Kj‹ik¡ fšé mYtyf«  /kht£l¡ fšé mYtyf§fளில்  x¥gil¡f¥gL«
mid¤J tif got§fëY« Ϫjmfu tçir¥go tçir v©iz F¿¥Ãl¥gl nt©L«
vd mid¤J jiyikahÁça®fS¡F« bjçé¡f¥gL»wJ.

mid¤J got§fëY«  tyJ g¡fnkšòw¤Âš Ñœ¡f©lthW  vGj¥glnt©L«.

1) fšé kht£l«  :
2) ca®ãiy  / nkšãiy:
3) mfu tçir¥go tçir v©:

                                                     (x-«) u.ghyKuë
                                                   Kj‹ik¡ fšé mYty®                  
                                                              flYh®     

HIGHER SECONDARY SCHOOLS IN VRIDDHACHALAM EDUCATIONAL DISTRICT

GOVERNMENT SCHOOLS

1  ADARI
2  ALADI
3  AVINANGUDI
4  C KEERANUR
5  EKEERANUR
6  IRUPPU
7  KALUDHUR
8  KAMMAPURAM
9  KANDAMANGALAM
10  KANJANKOLLAI
11  KANUR
12  KARUVEPPILANKURICHI
13  KATTUMANNARKOIL (B)
14  KATTUMANNARKOIL (G)
15  KEEZHAKKALPOONDI
16  KOVILUR
17  KUMARATCHI
18  LALPETTAI
19  MAMANGALAM
20  MANGALAMPETTAI
21  MANGALUR
22  M PODAIYUR
23  MUDHANAI
24  MUGASAPARUR
25  MUTTAM
26  NALLUR
27  PENNADAM ( B )
28  PENNADAM ( G )
29  POOLAMBADI
30  REDDIYUR
31  SEPLANATHAM
32  SIRUPAKKAM
33  SRINEDUNCHERI
34  TITTAKUDI (B)
35  TITTAKUDI (G)
36  THOLAR
37  THOLUDUR
38  VEPPUR
39  VIRUDHACHALAM (B)
40  VIRUDHACHALAM (G)
41  Model Sch, Mangalore (M.Podaiyur)
42  Model Sch, Nallur(Vepur)

MÂÂuhél® ey nkãgŸëfŸ

43  (ADW) Dharmanallur
44  (ADW) Melavanniyur
45  (ADW) M. Pudaiyur
46  (ADW)Sepakkam (B)
47  (ADW)Sepakkam (G)
48  (ADW) Theevalur

ã cjé bgW« nkšãiy¥ gŸëfŸ

49  Aruna, Earaiyur
50  D.M., Pudhukuppam
51  DVC, Srimushnam
52  PRG, Kattumannarkoil
53  Sacerd Heart, Irruppukurichi
54  Sacerd Heart, Vadakkupalayam


HIGH  SCHOOLS IN VRIDDHACHALAM EDUCATIONAL DISTRICT

GOVERNMENT SCHOOLS


1  A.Chithoor

2  Edaichittoor

3  Edaiyar

4  Ellaeri

5  Erumanur

6  Ezhuthur

7  G.K.Colony

8  Gunavasal

9  Idaicheruvai

10  Irulakurichi
11  Jayankondapattinam
12  Karupperi
13  Karuppur
14  Keezhakkurichi
15  Ko.Adhanur
16  Korakkai
17  Korakkavadi
18  Kottaeri
19  Kozhai
20  Kurungudi
21  LALPET(GIRLS)
22  Mannampadi
23  Mangalampettai(G)
24  Maniamadoor
25  Mathur
26  Mazhavarayanallur
27  Melakuppam
28  Movoor
29  Nadiapattu
30  NALLUR
31  Neivasal
32  Omampuliyur
33  Orangur
34  Ottimedu
35  Palayamkottai
36  Panaiyandur
37  Parivilagam
38  Pelandhurai
39  Periyakappankulam
40  Periyanesalur
41  Pudaiyur
42  Pudhukooraipettai
43  Puliyur
44  Rajendirapattinam
45  RAMANATHAM
46  Ramapuram
47  Sathiyam
48  Sirumulai
49  Thachur
50  Thirumuttam
51  Thirunaraiyur
52  Thoravalur
53  Thozhudhur(G)
54  Vadakarai
55  Vaiyankudi
56  Vannankudikadu
57  Vellore
58  Venganur
59  Veppankurichi

MÂ Âuhél® ey¥ gŸëfŸ

60  M.KOLAKUDI
61  Sirumangalam
62  U.MANGALAM

ãÂÍjé  bgW« ca®ãiy¥ gŸëfŸ

63  Muslim, Ayangudi
64  Muslim, Kollumedu
65  R.C. Udaiyargudi
66  St, Antony's, Aranthangi
67  St. Therasa, Kattukunakurichi

68  Sri Nadaraja, Sozhatharam

மேலும், விவரங்களுக்கு https://sites.google.com/site/addpagecud/ 

என்னும் கடலூர், முதன்மைக்கல்வி அவர்களின் இணையதளத்தினை 

காணவும்.